אחת האסטרטגיות המוצלחות והפשוטות של I Know First היא בחירת נכסים הנמצאים בטווחי זמן רבים ככל האפשר. כלומר לאחר קבלת מפת התחזיות היומית של I Know First נסו להתמקד בנכסים הנמצאים במספר רב יותר של טווחי זמן על מנת להגדיל את נכונות ההסתברות.

לדוגמא: נכס שימצא מומלץ בטווח של: חודש, 3 חודשים ושנה. יהיה עדיף להשקעה על נכס שימצא רק בטווח של חודש ו- 3 שלושה חודשים הנמצא איתו באותה תחזית. כמו כן נכס שימצא ממולץ בטווח של 3 ימים, שבוע ושבועיים, יהיה עדיף על נכס שימצא רק בטווח של 3 ימים ושבוע.

בדוגמת התחזית הנ"ל נעדיף את מניית LUDAN.TA הנמצאת ב3 טווחי זמן על מניית BRAM.TA הנמצאת רק ב-2.

בדוגמא הנ"ל מעבר לכך שלמניית LUDN.TA יש אות מגמה ומדד הסתברות גבוהים יותר בכל טווחי הזמן של התחזיות ממניית BRAM.TA. בנוסף לכך, מניית LUDAN.TA נמצאת ב-3 טווחי זמן לעומת מניית BRAM.TA הנמצאת רק ב-2.

*יש לזכור ששיקולי ההשקעה מורכבים מגורמים רבים, בהתאם לרמת הסיכון ורצונותיו של המשקיע. התחזיות והאסטרטגיות המוצגות מהוות ככלי תומך החלטה למשקיע ואינם תחליף לשיקולי ההשקעה אשר צריכים לכלול בין היתר ניהול סיכונים, שיעור העמלות ופעולות הביצוע עצמן אותם הוא מבצע עצמאית.