אלגוריתם I Know First, הוא מערכת חיזוי, המספק באופן יומי תחזית ללמעלה מ-10,000 אפיקי השקעה – מניות, מטבעות, שערי ריבית וסחורות. מודל המערכת מבוסס על מתודות שונות מתחום הבינה המלאכותית.

התחזית הנשלחת אליכם באופן יומיומי, מכילה 6 טווחי זמן ( 3 ימים ועד שנה).

מצורף מדריך וידאו , כיצד לקרוא את התחזית:

 

המערכת כוללת 2 אינדיקטורים עבור כל נכס:

1.מדד ההסתברות ( Predictability level): מדד הסתברות התחזית (Predictability) הוא נתון המחושב ע”י מודל התחזית, ונע בטווח בין  (1 -) ל – (1+). כאשר 1 מייצג קורלציה מלאה (מתאם מלא) בין נתוני התחזית לנתוני המסחר בפועל. ככל שאינדיקטור זה קרוב יותר ל-1, ההסתברות יותר ודאית וניתן להתבסס עליה ככלי קבלת החלטות לפעולות מסחר שוטפות (לדוגמא: 0.0 מסמן לנו בערך 50% הסתברות להתרחשות התחזית, ו-0.5 יסמן לנו בערך 75% אחוז הסתברות להתרחשות התחזית). המדד מחושב על בסיס הביצועים בפועל של מודל התחזית ב-60 יום האחרונים. כלומר מנייה שנחזתה בהצלחה ע”י המודל לאורך זמן תקבל מדד הסתברות  גבוה יותר. 

2.אות המגמה (SIGNAL): אות המגמה מייצגת את סטיית המחיר של הנכס, כלומר באיזה עוצמה ינוע הנכס בכיוון החזוי. הטבלה מסודרת מהמניות בעלות הסיגנלים הגבוהים ביותר ( בראש הטבלה מצד שמאל) אל המניות בעלות הסיגנלים הנמוכים ביותר. ככל שאינדיקטור זה גבוה יותר עוצמת תנועתו לכיוון החזוי גדולה יותר. אינדיקטור זה הינו אינדקס פנימי של I Know First ואינו מייצג את העליה באחוזים או את מחיר המטרה של הנכס. בנוסף יש להתייחס ליחסיות של אינדיקטור זה בין הנכסים. (נכס בעל אות מגמה 100 ינוע בעוצמה רבה לעומת נכס בעל אות מגמה של 5)

 

 

 

 

 בכל מפת תחזית מומלץ להתמקד בנכסים בעלי אות המגמה הגבוה ביותר וממד ההסתברות הגבוה ביותר לביצועים אופטימילים.

במפה המצ”ב מסומנות במלבן הכחול המניות בעלות עוצמת המגמה הגבוהה ביותר.

דגשים חשובים:

  • המערכת מהווה כלי תומך החלטה לקבלת החלטות קצרות וארוכות טווח לרכש מניות (במקביל לשימוש בפרמטרים מאקרו כלכליים נוספים). כל תחזית מתבססת על שערי הסגירה האחרונה.
  • שוק ההון הינו דינמי ומשתנה, ולכן התחזית מתעדכנת על בסיס יומי, על כן,לעיתים יתכנו שינויים בכיוון המגמה החזויה. מומלץ להתעדכן בתחזית באופן יומי.
  • מודל התחזית מתבסס על תנועות השוק השוטפות ועל תנועות הכסף בשוק בפועל, ומזהה את מגמת המסחר המתגבשת. המודל לא מזהה תנועות פתאומיות בשוק הנלוות לאירועים חדשותיים, אירועים נקודתיים או אירועים חד פעמיים כמו למשל הודעת חברה על פשיטת רגל, נפילת ממשלה, פריצת מלחמה וכיו”ב.
  • דוגמה לאסטרטגיות מסחר שונות
https://www.youtube.com/watch?v=0sFOT1zn2vw&t=6s