רוב האנשים בדרך כלל ספקנים על האפשרות של שימוש ב-AI  (בינה מלאכותית ) לחיזוי יעיל של שוק המניות, הם מאמינים שהשוק אקראי מדי ולכן בלתי צפוי. עם זאת, הטעות שאנשים אלה עושים היא שהם לא מצליחים להבין כי השוק הוא לא רק סדרה של פעולות שרירותיות  אלא שילובם של כל האירועים בודדים האלה יוצר  מערכת[...]