שם החבילה: תחזיות מדדים
פוזיצייה: Short
תאריך פרסום התחזית: 11/3/22
תקופת התחזית: 3 ימים (עד לתאריך ה-15/3/22)
אחוז דיוק: 90%
מדדים עולמיים מדדים עולמיים_hebrew chart