שם החבילה: תחזיות מדדים
פוזיצייה: Short
תאריך פרסום התחזית: 24/3/22
תקופת התחזית: 3 חודשים (עד לתאריך ה-24/6/22)
אחוז דיוק: 80%
מדדים עולמיים מדדים עולמיים_hebrew chart