מניות מומלצות באמצעות אלגוריתמים: 15.96% ב–14 ימים

שם החבילה: מניות מומלצות קרנות גידור
פוזיצייה: לונג
תאריך פרסום התחזית: 17/10/2017
תקופת התחזית: ב–14 ימים (עד לתאריך ה-31/10/2017)
תשואה ממוצעת של האלגוריתם: 2.83%

קרא את התחזית המלאה

מניות מומלצות באמצעות אלגוריתמים

מניות מומלצות להשקעה באמצעות אלגוריתמי בינה מלאכותית: 13.46% ב–3 ימים

שם החבילה: מניות מומלצות קרנות גידור
פוזיצייה: לונג
תאריך פרסום התחזית: 15/10/2017
תקופת התחזית: ב–3 ימים (עד לתאריך ה-18/10/2017)
תשואה ממוצעת של האלגוריתם: 1.46%

קרא את התחזית המלאה

מניות מומלצות להשקעה באמצעות אלגוריתמי בינה מלאכותית

מניות מומלצות להשקעה באמצעות אלגוריתמים: 84.22% בשנה

שם החבילה: מניות מומלצות קרנות גידור
פוזיצייה: לונג
תאריך פרסום התחזית: 27/09/2016
תקופת התחזית: בשנה (עד לתאריך ה-27/09/2017)
תשואה ממוצעת של האלגוריתם: 39.02%

קרא את התחזית המלאה

מניות מומלצות להשקעה באמצעות אלגוריתמים

מניות מומלצות באמצעות אלגוריתמי בינה מלאכותית: 89.82% בשנה

שם החבילה: מניות מומלצות קרנות גידור
פוזיצייה: לונג
תאריך פרסום התחזית: 11/09/2016
תקופת התחזית: בשנה (עד לתאריך ה-11/09/2017)
תשואה ממוצעת של האלגוריתם: 35.34%

קרא את התחזית המלאה

מניות מומלצות באמצעות אלגוריתמי בינה מלאכותית

מניות להשקעה על בסיס בינה מלאכותית: 3.46% ב–3 ימים

insurance שם החבילה: מניות מומלצות ממגזר הביטוח
פוזיצייה: לונג
תאריך פרסום התחזית: 28/07/2017
תקופת התחזית: ב–3 ימים (עד לתאריך ה-01/08/2017)
תשואה ממוצעת של האלגוריתם: 1.85%

קרא את התחזית המלאה

מניות להשקעה על בסיס בינה מלאכותית

מניות מומלצות להשקעה באמצעות אלגוריתמי בינה מלאכותית: 87.72% ב–3 חודשים

שם החבילה: מניות מומלצות קרנות גידור
פוזיצייה: לונג
תאריך פרסום התחזית: 01/11/2016
תקופת התחזית: ב–3 חודשים (עד לתאריך ה-01/02/2017)
תשואה ממוצעת של האלגוריתם: 16.05%

קרא את התחזית המלאה

מניות מומלצות להשקעה באמצעות אלגוריתמי בינה מלאכותית

מניות מומלצות על בסיס אלגוריתמים לומדים: 106.58% בשנה

bank שם החבילה: מניות פיננסיות מומלצות
פוזיצייה: לונג
תאריך פרסום התחזית: 06/01/2016
תקופת התחזית: בשנה (עד לתאריך ה-06/01/2017)
תשואה ממוצעת של האלגוריתם: 42.87%

קרא את התחזית המלאה

מניות מומלצות על בסיס אלגוריתמים לומדים

מניות מומלצות באמצעות אלגוריתמי בינה מלאכותית: 46.83% ב–3 חודשים

שם החבילה: מניות מומלצות קרנות גידור
פוזיצייה: לונג
תאריך פרסום התחזית: 27/09/2016
תקופת התחזית: ב–3 חודשים (עד לתאריך ה-27/12/2016)
תשואה ממוצעת של האלגוריתם: 19.45%

קרא את התחזית המלאה

מניות מומלצות באמצעות אלגוריתמי בינה מלאכותית

מניות מומלצות להשקעה באמצעות אלגוריתמי בינה מלאכותית : 135.97% ב–3 חודשים

שם החבילה: מניות מומלצות קרנות גידור
פוזיצייה: לונג
תאריך פרסום התחזית: 09/09/2016
תקופת התחזית: ב–3 חודשים (עד לתאריך ה-09/12/2016)
תשואה ממוצעת של האלגוריתם: 30.62%

קרא את התחזית המלאה

מניות מומלצות להשקעה באמצעות אלגוריתמי בינה מלאכותית

מניות מומלצות באמצעות אלגוריתמים: 43.03% ב–3 חודשים

שם החבילה: מניות מומלצות קרנות גידור
פוזיצייה: לונג
תאריך פרסום התחזית: 26/09/2016
תקופת התחזית: ב–3 חודשים (עד לתאריך ה-26/12/2016)
תשואה ממוצעת של האלגוריתם: 20.32%

קרא את התחזית המלאה

מניות מומלצות באמצעות אלגוריתמים
נגישות