מחיר הזהב

מסחר בנפט .רשימת מניות הנפט להשקעה כוללת  למגמת מסחר שלילית (מסחר שורט) .

שם החבילה: מניות   זהב

פוזיציה מומלצת: לונג

תאריך פרסום התחזית : 27.10.14

תקופת התחזית: שלושה חודשים (עד לתאריך ה-27.1.15).

תשואה ממוצעת של האלגוריתם: 3.34%

מחיר הזהב