I Know First  בעלת רשיון ייעוץ השקעות מהרשות לניירות ערך

תחום ייעוץ  ושיווק ההשקעות במדינת ישראל נתון תחת פיקוח קפדני של רשות ניירות ערך, לאור זאת פנתה החברה בבקשת אישור רשמי לייעוץ ושיווק השקעות מהרשת לניירות ערך. כעת, לאחר שעמדה באישורים ומבחנים של רשות ניירות ערך החברה שמחה לבשר לציבור הלקוחות כי הינה עומדת בחוקים והמגבלות הרגולטוריות ויכולה לספק באופן רשמי ייעוץ ההשקעות, שיווק וניהול תיקי השקעות.
מספר הרשיון:783

אנו מברכים על מתן הרישיון ע"י הרשות אשר מהווה פריצת דרך משמעותית בעולם הפינטק. כיום, אנו חברת הפינטק היחידה המחזיקה ברשיון לעסוק בשיווק ייעוץ וניהול השקעות מבוסס בינה מלאכותית. החברה מודה לציבור המשקיעים הפרטיים והלקוחות המוסדיים על שיתוף הפעולה והמשך הבעת האמון בה ושמחה לספק ללקוחותיה ערך רב בעולם ההשקעות הגלובלי.