עלונים קודמים

12.8.2019 עלון שבועי

עלון שבועי מתאריך 16.1.2019

תחזית אלגוריתמית מבוססת בינה מלאכותית

לעלון המלא

עלון שבועי מתאריך 21.1.2019

תחזית אלגוריתמית מבוססת בינה מלאכותית

לעלון המלא

עלון שבועי מתאריך 29.1.2019

תחזית אלגוריתמית מבוססת בינה מלאכותית

לעלון המלא

עלון שבועי מתאריך 6.2.2019

תחזית אלגוריתמית מבוססת בינה מלאכותית

לעלון המלא

עלון שבועי מתאריך 14.2.2019

תחזית אלגוריתמית מבוססת בינה מלאכותית

לעלון המלא

עלון שבועי מתאריך 20.2.2019

תחזית אלגוריתמית מבוססת בינה מלאכותית

לעלון המלא

עלון שבועי מתאריך 27.2.2019

תחזית אלגוריתמית מבוססת בינה מלאכותית

לעלון המלא

עלון שבועי מתאריך 6.3.2019

תחזית אלגוריתמית מבוססת בינה מלאכותית

לעלון המלא

עלון שבועי מתאריך 12.3.2019

תחזית אלגוריתמית מבוססת בינה מלאכותית

לעלון המלא

עלון שבועי מתאריך 25.3.2019

תחזית אלגוריתמית מבוססת בינה מלאכותית

לעלון המלא