זכייה Fintch afiac awards  אשר נערכת בדרום אפריקה.