האלגוריתם של  I Know First מבוסס בינה מלאכותית משמש אותנו על מנת למקסם את ביצועי תיק ההשקעות. האלגוריתם משמש אותנו ככלי תומך החלטה, האלגוריתם מפיק עבורנו תחזית ל-6 פרקי זמן שונים. בטבלה הבאה ניתן לראות כיצד תיק ההשקעות שהרכבנו הניב תשואות גבוהות ביחס למדד ה-S&P500. בתיק נבחרו מספר קריטריונים ייחודים מבוססים בינה מלאכותית. עוצמת התחזית[...]