benzinga היא תחרות  פינטק  שנתית בניו יורק , בא משתתפות החברות עם הטכנולוגיה המרשימה ביותר, אשר סוללות את  העתיד בשווקים פיננסים ובעולם שוק ההון.