מסחר במדדים : תחזית המדדים העולמיים המומלצים בחודש האחרון.
רשימת המדדים המומלצים כוללת מדדים עולמיים המסומנים  למגמת מסחר חיובית (מסחר לונג)

חדש! המערכת מתאימה תעודות סל לכל מדד ומאפשרת השקעה בכל מדד מומלץ ללא צורך בקניית המדד עצמו

תאריך פרסום התחזית: 1.3.13
טווח התחזית: 90 ימי מסחר (עד ל-1.6.13)

 התחזית כוללת:

 

 

 

 

.