תחזית המדדים המומלצים ב-3 החודשים האחרונים .
רשימת המדדים המומלצים כוללת מדדים עולמיים המסומנים  למגמת מסחר חיובית (מסחר לונג) .תאריך פרסום התחזית: 31.12.12
טווח התחזית: 90 ימי מסחר .

 התחזית כוללת:

 

 

 

 

 

 

.