האינדקסים העולמיים המומלצים להשקעה החודש.
רשימת המדדים המומלצים כוללת מדדים עולמיים המסומנים  למגמת מסחר חיובית (מסחר לונג) .תאריך פרסום התחזית: 15.2.13
טווח התחזית: 30 ימי מסחר .

 התחזית כוללת:

 

 

 

 

 

 

.