תאריך התחזית: 21.8.13 לפני פתיחת המסחר.
טווח התחזית:30 ימים.
התחזית כוללת תחזית ממוקדת על בסיס האלגוריתם של I Know First עבור מניית בלקברי, מניית אפל, מניית גוגל ומדד ה-S&P 500.

ניתן להתאים אישית את התחזיות ולהגדיר תחזית ממוקדת למניות , מדדים ומטבעות ספציפיים.
לפרטים נוספים: join@iknowfirst.co.il.