מסחר: 10 מניות אגרסיביות מומלצות לשורט בשלושה חודשים האחרונים.
רשימת המניות המומלצות כוללת מניות אגרסיביות המומלצות למגמת מסחר שלילית(מסחר שורט) .
שירות תחזית המניות אגרסיביות הוא שירות חדש מבית I Know First .
השירות כולל איתור מניות מומלצות "המסוכנות" יותר-כלומר מניות אשר השקעה בהם טומנת בחובה סיכון גבוה יותר מצד אחד אך גם סיכוי גבוה יותר.

המניות המשתייכות למסלול זה הן תנודתיות יותר ומומלצות לסוחרים מנוסים בלבד.

תאריך פרסום התחזית: 30.5.2013

טווח התחזית: 30 ימי מסחר (עד ל-30 ליוני).

 התחזית כוללת:

 

 

.