להלן רשימת השווקים המובילים מבחינת יכולת החיזוי: Predictability
Predictability- עוצמת התחזית, עוצמת התחזית ( Predictability ) הוא נתון שמחושב ע"י מודל התחזית, הנתון נע בין הטווחים של ( 1 -) ל -(1+).

הנתון מתבסס על הביצועים בפועל של האלגוריתם בבעבר ומבוסס על התחזיות לטווח של 14 ימים .נתון זה מוצג בכל תחזית יומית בשורה התחתונה של כל תא בטבלה.
לא כל השווקים ניתנים לחיזוי ברמה שווה ובהחלט מומלץ להתמקד בשווקים אשר ניתנים לחזוי בהסתברות הגבוהה ביותר.
 

.