מסחר מדדים: תחזית המדדים המומלצים בשבועיים האחרונים .
רשימת המדדים המומלצים כוללת מדדים עולמיים המסומנים  למגמת מסחר חיובית (מסחר לונג) .תאריך פרסום התחזית:27.08.13

טווח התחזית: 14 ימי מסחר .

 התחזית כוללת: