מסחר מדדים: תחזית המדדים המומלצים ב-3 החודשים האחרונים .
רשימת המדדים המומלצים כוללת מדדים עולמיים המסומנים  למגמת מסחר חיובית (מסחר לונג) .תאריך פרסום התחזית:21.6.13

טווח התחזית: 90 ימי מסחר .

 התחזית כוללת: