המדדים העולמיים המומלצים להשקעה בהחודש .
רשימת המדדים המומלצים כוללת מדדים עולמיים המסומנים  למגמת מסחר חיובית (מסחר לונג) .תאריך פרסום התחזית: 3.2.13 

טווח התחזית: 30 ימי מסחר .

 התחזית כוללת:

 

 חשוב להדגיש, בעבור כל מדד מערכת התחזיות מתאימה תעודות סל המאפשרות השקעה במדד כמנייה לכל דבר.

 

 

 

.