המסחר ביורו דולר ותחזית המט"ח על בסיס האלגוריתם של I Know First.

תאריך התחזית: 5.2.2013.

טווח התחזית: 90 יום מסחר (עד ל-5 למאי 2013).

התחזית כוללת:

  • תחזית בעבור צמדי המט"ח המומלצים לקנייה (צמדי המט"ח עם אות המגמה הגבוה ביותר לכיוון החיובי), 
  • תחזית בעבור צמדי המט"ח המומלצים למכירה (צמדי המט"ח עם אות המגמה הגבוה ביותר לכיוון השלילי),

.