המסחר במט"ח: תחזית המט"ח על בסיס האלגוריתם של I Know First.

תאריך התחזית:7/5/2013

טווח התחזית: 30 יום מסחר (עד ל-7 ליוני 2013).

התחזית כוללת:

  • תחזית בעבור צמדי המט"ח המומלצים לקנייה (צמדי המט"ח עם אות המגמה הגבוה ביותר לכיוון החיובי), 
  • תחזית בעבור צמדי המט"ח המומלצים למכירה (צמדי המט"ח עם אות המגמה הגבוה ביותר לכיוון השלילי),

.