צמדי מט"ח מומלצים: תחזית המט"ח על בסיס האלגוריתם של I Know First.

תאריך התחזית: 7.4.13

טווח התחזית: 90 יום מסחר (עד ל-7 ליולי 2013).

התחזית כוללת:

  • תחזית בעבור צמדי המט"ח המומלצים לקנייה (צמדי המט"ח עם אות המגמה הגבוה ביותר לכיוון החיובי), 
  • תחזית בעבור צמדי המט"ח המומלצים למכירה (צמדי המט"ח עם אות המגמה הגבוה ביותר לכיוון השלילי),

.