הסחורה המומלצת לקנייה החודש: הסחורה עם עוצמת אות המגמה הגבוהה ביותר במפת הסחורות.
תאריך התחזית 17.2.13 לפני פתיחת המסחר.
טווח התחזית: 30 ימי מסחר .

 התחזית מתעדכנת על בסיס תנועות הכסף באופן יומי. מומלץ לקבל החלטות מסחר על בסיס התחזית היומית המעודכנת ביותר.

לקבלת התחזית המעודכנת ביותר בכל יום לתיבת הדואר האלקטרוני.

 

 

 

 

 

 

 

.