הסחורות המומלצות לקנייה החודש: הסחורות עם עוצמת אות המגמה הגבוהה ביותר במפת הסחורות.
תאריך התחזית 3.5.13 לפני פתיחת המסחר.
טווח התחזית: 30 ימי מסחר .

התחזית כוללת:

  • תחזית עבור 10 הסחורות המומלצות למגמת מסחר חיובית TOP 10(בעלות עוצמת אות המגמה הגבוהה ביתר במערכת)

 התחזית מתעדכנת על בסיס תנועות הכסף באופן יומי. מומלץ לקבל החלטות מסחר על בסיס התחזית היומית המעודכנת ביותר.

לקבלת התחזית המעודכנת ביותר בכל יום לתיבת הדואר האלקטרוני.

 

 

 

 

 

 

 

.