• מערכות כאוטיות ביקרה-ראה המאמר המקורי כאן.
  • הבנת שוק המניות כתהליך כאוטי.
  • מה הוא המודל ומהי סדרת זמן רב משתנים.
  • כיצד Machine Learning  משמשת כדי ליצור מודל יעיל/ אפקטיבי עבור תחזיות לשוק המניות בהתחשב בערכות נתונים גבוהים יותר ומורכבות הזמן.

Tali Soroker is a Financial Analyst at I Know First.

המאמר המלא:
https://iknowfirst.com/rsar-stock-market-forecast-creating-a-model-for-chaos-mapping-and-predictions