Israel Export Institute | Cybertech Tel Aviv 2020

מכון הייצוא ושיתוף הפעולה הבינלאומי (IEICI), ובראשם המנכ"ל גדי אריאלי ויו"רו אדיב ברוך, מינו את, ירון גולגר, מנכ"ל חברת I Know First, ליו"ר ההנהלה הציבורית של סקטור הפינטק במכון הייצוא. כלומר, ירון גולגר הולך לייצג את IEICI בתחום בתחום הפינטק, תוך עמידה בדרישות ובצרכים של מכון הייצוא. המינוי הוכרז לאחרונה באמצעות לינקדין.

מכון הייצוא הישראלי הוקם בשנת 1958 כארגון ללא מטרות רווח על ידי ממשלת ישראל והמגזר הפרטי. IEICI מקדם יצוא סחורות, שירותים ויחסי סחר ישראליים, שיתופי פעולה ובריתות אסטרטגיות עם חברות בחו"ל. כמו כן, IEICI מספקת שירותים לאלפי יצואנים ישראליים. פעולותיו נעשות באמצעות שתי חטיבות לפיתוח עסקי: חטיבה לתעשיית הטכנולוגיה וחטיבת מוצרי הצריכה, בתוספת יחידות שירותים מקצועיים. ירון גולגר הוא מנכ"ל חברת I Know First, חברת פינטק ישראלית המתמחה ב-AI שנוסדה בשנת 2011. לירון ניסיון של למעלה מעשרים שנה בהובלת פרויקטים של AI, למידה עמוקה ולמידת מכונה. זה כולל פיתוח אלגוריתמים לחיזוי מבוסס AI, ניתוח חזוי, אסטרטגיות מסחר כמותיות, יישומי מסחר אלגוריתמים ופתרונות מידע רב (big data) עבור קרנות גידור ולקוחות מוסדיים בעולם. ירון הוא בעל תואר שני במנהל עסקים (MBA) מאוניברסיטת בן גוריון.