בתאריך ה-9 למרץ פורסמה כתבה מיוחדת בעיתון הכלכלי גלובס על חברת I Know First לקריאת הכתבה במלואה

כתבה בגלובס על חברת I Know First