הרשות לניירות ערך ומשרד הכלכלה והנספחות המסחרית בסינגפור, משיקות כנס בנושא מסחר טכנולוגי בשוק ההון, I knowFirst וארבעה חברות ישראליות נוספות, נבחרו להציג את הטכנולוגיות שפיתחו ופתרונות המסחר לחברות מוסדיות מסינגפור. בכנס שיחול ב14.7 באופן מקוון כל חברת תציג את הפתרון שפיתחה ולאחר מכן תתאפשרנה פגישות עסקיות בין המשתתפים. I Know First היא החברה היחידה מבין הארבעה המחזיקה ברישיון ייעוץ מטעם הרשות לניירות ערך. ענת גואטה, יו"ר הרשות לניירות ערך בישראל תיהיה אחת מהנואמים בכנס.