ב23 באוקטבר 2017 , הוזמנו  להציג את  I Know Firstהאלגוריתם בכנס הפינטק של הונג קונג בחסות

Invest Hong Kong ו  Finnovasia.