מכון הייצוא פרסם את הדו”ח השנתי לשנת 2022, בדו”ח מפורטים מגמות עולמיות בייצוא, מנועי צמיחה לשנת 2023, סיכום פעילות המכון בשנה האחרונה וסיפורי הצלחה בינלאומיים. הסיפור הראשון מתאר את את החיבור שיצר מכון הישראלי בין I Know First לבין ברוקר גדול בהודו, שאימץ את אלגוריתם החיזוי ככלי תומך החלטה ללקוחותיו. שיתוף הפעולה בין מכון הייצוא ל I Know First היה מתבקש. “המוצר שלנו הוא מוצר בעל אופי גלובלי והחיבור שלנו למנהל סחר חוץ ולמכון הייצוא הוא מתבקש. האלגוריתם שלנו ומכסה ומזהה הזדמנויות השקעה ב-50 מדינות וזה משיק לעבודת המנהל והמכון”- אמר ירון גולגר על הקשר בין החברה והמכון.

דו”ח מכון הייצוא לשנת 2022