בחרנו את מניית דלתא איירלנס (DAL) לפני המסחר מהחבילה הפנדומנטלית ובדקנו את התוצאה לאחר פתיחת המסחר.